Get away from Heart and Brain Attacks!! 경북대학교병원 권역심뇌혈관질환센터에 오신것을 환영합니다.
 
 
HOME > 커뮤니티 > 갤러리
작성자 :     admin 작성일 :     2019-11-27 (13:57:38)
이메일 :     admin@aaa.com 조회수 :     15463
홈페이지 :      아이피 :     ***.***.***.***
첨부파일 :     Downloading : 106 - 20191126_140729.jpg
  Downloading : 106 - 20191126_145547.jpg
글제목 :     경대병원역 캠페인_191126
 

경대병원역 캠페인

일시: 11. 26.(화) 14:00-16:00
장소: 경대병원역
 
 
 
name :
password :
  comment :
 
 
이전글 목록 새글쓰기 응답글쓰기 글수정하기 글지우기 다음글 
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210527
admin
2021.05.31 11:33:54 / 139
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210518
admin
2021.05.20 16:22:10 / 354
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210511
admin
2021.05.17 15:16:16 / 344
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210506
admin
2021.05.10 13:37:33 / 586
 
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210504
admin
2021.05.10 13:36:46 / 424
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210429
admin
2021.05.03 15:05:00 / 690
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210427
admin
2021.05.03 15:02:06 / 677
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210422
admin
2021.04.23 10:47:38 / 1436
 
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210420
admin
2021.04.20 15:55:09 / 1310
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210415
admin
2021.04.20 15:54:28 / 209
뇌졸중 건강교실(황양하 교수)_210414
admin
2021.04.14 15:29:24 / 359
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210413
admin
2021.04.14 15:28:13 / 339
 
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210408
admin
2021.04.14 15:27:08 / 195
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210406
admin
2021.04.14 15:25:35 / 183
뇌졸중 건강교실(곽동석 교수)_210317
admin
2021.03.17 17:17:36 / 3631
혈관튼튼 건강교실(김현정 전문의)_201126
admin
2020.12.01 08:50:50 / 11493
 
뇌졸중 건강교실(이민지 영양사)_201118
admin
2020.12.01 08:49:29 / 12994
2020년 관리협의회
admin
2020.11.11 11:13:15 / 11189
3개기관 공동 직무교육_201030
admin
2020.10.30 15:26:14 / 11882
혈관튼튼 건강교실(최효훈 전문의)_201022
admin
2020.10.22 15:50:28 / 11657
 
 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] ▷▷
목록 새글쓰기
 
대구광역시 중구 동덕로 130 경북대학교병원 권역심뇌혈관질환센터
TEL:053.200.6594 FAX:053.200.6595
Copyright (c) BY 2009. All Rights Reserved.