HOME > 커뮤니티 > 갤러리
작성자 :     admin 작성일 :     2019-12-05 (10:00:24)
이메일 :     admin@aaa.com 조회수 :     4475
홈페이지 :      아이피 :     ***.***.***.***
첨부파일 :     Downloading : 46 - 1575507377234.jpg
  Downloading : 46 - IMG_7488.JPG
  Downloading : 46 - IMG_7363.JPG
  Downloading : 46 - 1575507371125.jpg
글제목 :     어촌사랑 의료지원시 심뇌혈관질환 홍보(포항시)_191129
 

어촌사랑 의료지원시 심뇌혈관질환 홍보

-일시: 11. 29.(금) 09:30-15:30
-장소: 포항 수협
-내용: 심뇌혈관질환 홍보 및 의료지원
 
 
 
name :
password :
  comment :
 
 
이전글 목록 새글쓰기 응답글쓰기 글수정하기 글지우기 다음글 
혈관튼튼 건강교실(최효훈 전문의)_201022
admin
2020.10.22 15:50:28 / 31
뇌졸중 건강교실(심동현교수)_201022
admin
2020.10.22 15:49:15 / 32
혈관튼튼 건강교실(김명섭 전문의)_200924
admin
2020.09.25 11:28:46 / 397
뇌졸중 건강교실(황양하 교수)_200916
admin
2020.09.16 16:07:10 / 773
 
뇌졸중 건강교실(곽동석 교수)_200819
admin
2020.08.19 14:10:13 / 1796
혈관튼튼 건강교실(박혁균 전문의)_200723
admin
2020.08.13 11:43:56 / 1789
뇌졸중 건강교실(이양수교수)_200715
admin
2020.07.15 14:39:39 / 3234
경대병원역 캠페인_200128
admin
2020.01.28 17:50:41 / 6511
 
혈관튼튼 건강교실(박윤정 전문의)_191226
admin
2019.12.30 09:27:58 / 5802
경대병원역 캠페인_191224
admin
2019.12.30 09:25:52 / 4443
대구·경북 허혈성 심장질환의 관리 현황 및 개선을 위한 심포지엄_191220
admin
2019.12.24 10:53:24 / 4219
뇌졸중 건강교실(심동현 교수)_191218
admin
2019.12.18 14:13:59 / 4173
 
보건진료 전담공무원 직무교육(심동현 교수)_191213
admin
2019.12.13 16:31:35 / 4303
보건진료 전담공무원 직무교육(이장훈 교수)_191209
admin
2019.12.12 09:44:53 / 4376
어촌사랑 의료지원시 심뇌혈관질환 홍보(포항시)_191129
admin
2019.12.05 10:00:24 / 4475
문경시 보건소 건강강좌(손원수 교수)_191128
admin
2019.11.28 16:06:00 / 5000
 
혈관튼튼 건강교실(김현정 전문의)_191128
admin
2019.11.28 16:01:19 / 4464
경대병원역 캠페인_191126
admin
2019.11.27 13:57:38 / 4541
대구·경북 권역심뇌혈관질환센터 관리협의회_191125
admin
2019.11.27 13:55:54 / 4629
뇌졸중 건강교실(이양수 교수)_191121
admin
2019.11.21 09:01:07 / 4586
 
 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] ▷▷
목록 새글쓰기
 
대구광역시 중구 동덕로 130 경북대학교병원 권역심뇌혈관질환센터
TEL:053.200.6594 FAX:053.200.6595
Copyright (c) BY 2009. All Rights Reserved.