HOME > 커뮤니티 > 갤러리
작성자 :     admin 작성일 :     2017-08-24 (15:25:24)
이메일 :     admin@aaa.com 조회수 :     6618
홈페이지 :      아이피 :     ***.***.***.***
첨부파일 :     Downloading : 160 - P20170822_140753633_C5DA1B03-3CC6-462A-991A-AA53F78F3872.JPG
  Downloading : 172 - P20170822_150048086_ADF5CB0D-FDD0-4692-9F9B-2DA6330C6FE6.JPG
글제목 :     경대병원역 캠페인_2017.08.22
 
8월 경대병원역 캠페인

 
 
 
name :
password :
  comment :
 
 
이전글 목록 새글쓰기 응답글쓰기 글수정하기 글지우기 다음글 
구미강동요양병원 심뇌재활센터 MOU체결_2017.10.19
admin
2017.10.31 14:15:56 / 8043
양지요양병원 시민건강강좌(이양수교수)_171019
admin
2017.10.31 14:07:44 / 8418
뇌졸중 건강교실_2017.10.18
admin
2017.10.19 10:37:27 / 8588
5개 기관 공동캠페인_2017.10.11
admin
2017.10.18 09:34:10 / 7849
 
경상북도청 연계 심뇌혈관질환 공개강좌(손원수 교수)_2017.10.13
admin
2017.10.18 09:31:51 / 8657
혈관튼튼 건강교실_2017.09.28
admin
2017.09.28 15:16:47 / 8481
3개 기관 공동 직무교육_170927
admin
2017.09.28 15:05:42 / 8088
뇌졸중 건강교실(황양하 교수)_2017.09.20
admin
2017.09.20 15:26:09 / 7510
 
중구보건소 심뇌혈관질환 예방관리교실_2017.09.15
admin
2017.09.15 16:25:24 / 7204
경상북도청 연계 심뇌혈관질환 공개강좌(김건엽 교수)_2017.09.06
admin
2017.09.07 16:58:05 / 7901
5개 기관 공동캠페인(심뇌혈관질환예방주간 레드서클 캠페인)_2017.09.01
admin
2017.09.05 13:48:36 / 7853
동국대 경주병원 MOU체결 및 CP세미나 개최_2017.08.31
admin
2017.09.04 17:14:17 / 7046
 
심뇌혈관질환 전문가 교육 및 보건소 인력 교육_2017.08.30
admin
2017.09.04 17:09:51 / 6811
경상북도청 연계 심뇌혈관질환 공개강좌(양동헌교수)_2017.09.01
admin
2017.09.04 17:02:43 / 6950
농촌사랑 의료지원(안동)_2017.08.25
admin
2017.08.29 15:54:54 / 6481
혈관튼튼 건강강좌(김홍년 전문의)_2017.08.24
admin
2017.08.24 15:28:33 / 6575
 
경대병원역 캠페인_2017.08.22
admin
2017.08.24 15:25:24 / 6618
뇌졸중 건강교실(김용원 교수)_2017.08.16
admin
2017.08.17 10:45:32 / 6224
혈관튼튼 건강교실(노재형 교수)_2017.07.27
admin
2017.07.27 16:32:54 / 7503
경대병원역 캠페인_2017.07.25
admin
2017.07.27 16:30:09 / 6656
 
[1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10] ▷▷
목록 새글쓰기
 
대구광역시 중구 동덕로 130 경북대학교병원 권역심뇌혈관질환센터
TEL:053.200.6594 FAX:053.200.6595
Copyright (c) BY 2009. All Rights Reserved.