HOME > 교육센터 > 교육 행사·일정
 
no day Menu name file date hit
7 2019.08.30   제 30차 농촌사랑 의료지원(영천시)  4
6 2019.08.27   경대병원역 캠페인  12
5 2019.08.22   혈관튼튼 건강교실  27
4 2019.08.21   뇌졸중 교실 건강강좌  23
3 2019.08.15   광복절  13
2 2019.08.03   제 16회 수성건강축제  7
1 2019.08.02   제 16회 수성건강축제  10
 
대구광역시 중구 동덕로 130 경북대학교병원 권역심뇌혈관질환센터
TEL:053.200.6594 FAX:053.200.6595
Copyright (c) BY 2009. All Rights Reserved.