HOME > 교육센터 > 교육 행사·일정
 
no day Menu name file date hit
8 2019.10.24   혈관튼튼 건강교실  33
7 2019.10.23   포항세명기독병원 MOU  6
6 2019.10.22   경대병원역 캠페인  19
5 2019.10.16   K-MOOK 오프라인 특강 보행훈련  10
4 2019.10.16   뇌졸중 교실 건강강좌  29
3 2019.10.09   한글날  19
2 2019.10.07   매달 7일 공동 캠페인"심뇌혈관질환 단디알기 건강캠페인"  19
1 2019.10.03   개천절  19
 
대구광역시 중구 동덕로 130 경북대학교병원 권역심뇌혈관질환센터
TEL:053.200.6594 FAX:053.200.6595
Copyright (c) BY 2009. All Rights Reserved.