HOME > 교육센터 > 교육 행사·일정
 
Name :      Date :     
D day :     2020.10.30 Hit :     28
Subject :     심뇌혈관질환 예방관리를 위한 3개기관 공동 직무교육
 
일시: 10.30(금) 9:20-12:10
장소: 경북대학교병원 6동 10층 대강당 
 
목록no day Menu name file date hit
2020.10.30   심뇌혈관질환 예방관리를 위한 3개기관 공동 직무교육  28
2 2020.10.22   혈관튼튼 건강교실  42
1 2020.10.21   뇌졸중 건강교실  69
 
대구광역시 중구 동덕로 130 경북대학교병원 권역심뇌혈관질환센터
TEL:053.200.6594 FAX:053.200.6595
Copyright (c) BY 2009. All Rights Reserved.