Get away from Heart and Brain Attacks!! 경북대학교병원 권역심뇌혈관질환센터에 오신것을 환영합니다.
 
 
HOME > 커뮤니티 > 갤러리
작성자 :     admin 작성일 :     2017-11-01 (16:07:05)
이메일 :     admin@aaa.com 조회수 :     12023
홈페이지 :      아이피 :     ***.***.***.***
첨부파일 :     Downloading : 234 - P20171026_140048638_3C0FD892-D334-4117-B5F4-3FC9F935615E.JPG
  Downloading : 199 - P20171026_140212060_529FDCE6-5A8B-4149-BEC8-8F1567675837.jpg
글제목 :     혈관튼튼 건강교실(노재형교수)_2017.10.26
 
혈관튼튼 건강교실
"동맥경화증 바로알기"
 
 
 
name :
password :
  comment :
 
 
이전글 목록 새글쓰기 응답글쓰기 글수정하기 글지우기 다음글 
3월 경대병원역 캠페인
admin
2018.04.03 14:33:45 / 8526
경북대학교병원 심뇌재활센터와 양지요양병원 업무협약 및 전문인력교육_20180226
admin
2018.03.22 10:43:02 / 8584
뇌졸중교실 (황양하교수)_20180321
admin
2018.03.22 10:07:40 / 8617
심뇌재활센터 업무협약 및 간담회 (갑을 구미병원, 남산병원)
admin
2018.03.22 10:02:10 / 8034
 
공동 캠페인 (3월: 화원역)
admin
2018.03.12 14:48:46 / 7670
달성군보건소 가족건강공개강의
admin
2018.03.06 16:37:38 / 7674
2월 경대병원역 캠페인
admin
2018.03.05 10:05:06 / 8498
경대병원역 캠페인_2018.01.23
admin
2018.01.24 15:00:26 / 9949
 
혈관튼튼 건강교실(송준혁 전문의)_2017.12.26
admin
2017.12.28 16:25:56 / 10601
경대병원역 캠페인_2017.12.26
admin
2017.12.28 08:59:52 / 10806
뇌졸중 건강교실(김용원 교수)_2017.12.20
admin
2017.12.20 14:44:33 / 11110
하반기 관리협의회_2017.11.29
admin
2017.11.30 09:22:55 / 11282
 
경대병원역 캠페인_2017.11.28
admin
2017.11.30 09:18:28 / 11454
혈관튼튼 건강교실_2017.11.23
admin
2017.11.23 15:49:03 / 11585
심혈관센터 학술 심포지엄_2017.11.19
admin
2017.11.20 13:28:58 / 11239
뇌졸중 건강교실(이양수 교수)_2017.11.15
admin
2017.11.16 14:24:31 / 11362
 
2017 행복 수성 아카데미(황양하 교수)_2017.11.14
admin
2017.11.16 14:21:38 / 10932
5개 기관 공동캠페인_2017.11.03
admin
2017.11.07 14:45:02 / 11459
2017 Dtro 문화 한마당_2017.11.02
admin
2017.11.07 14:32:12 / 11815
혈관튼튼 건강교실(노재형교수)_2017.10.26
admin
2017.11.01 16:07:05 / 12023
 
◁◁  11 [12][13][14][15][16][17][18][19][20] ▷▷
목록 새글쓰기
 
대구광역시 중구 동덕로 130 경북대학교병원 권역심뇌혈관질환센터
TEL:053.200.6594 FAX:053.200.6595
Copyright (c) BY 2009. All Rights Reserved.