Get away from Heart and Brain Attacks!! 경북대학교병원 권역심뇌혈관질환센터에 오신것을 환영합니다.
 
 
HOME > 커뮤니티 > 갤러리
작성자 :     admin 작성일 :     2021-12-14 (10:09:07)
이메일 :     admin@aaa.com 조회수 :     554
홈페이지 :      아이피 :     ***.***.***.***
첨부파일 :     Downloading : 28 - 211130 (1).jpg
  Downloading : 21 - 211130 (2).jpg
  Downloading : 22 - 211130 (3).jpg
  Downloading : 22 - 211130 (4).jpg
글제목 :     경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_211130
 
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기 캠페인

-일시: 11.30(화)
-장소: 경대병원 외래동 출입구 밖
 
 
 
name :
password :
  comment :
 
 
이전글 목록 새글쓰기 응답글쓰기 글수정하기 글지우기 다음글 
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_220503
admin
2022.05.04 10:15:22 / 72
뇌졸중 환자의 보행훈련 프로토콜 보급을 위한 업무협약 및 전문인력교육(2022. 4. 28.)
admin
2022.05.04 10:11:53 / 66
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_220412
admin
2022.05.04 10:08:32 / 52
보건의 날 기념 홍보 캠페인
admin
2022.05.04 10:06:50 / 46
 
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_220405
admin
2022.05.04 10:02:30 / 46
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_220329
admin
2022.05.04 10:00:37 / 40
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_220315
admin
2022.05.04 09:58:46 / 47
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_211130
admin
2021.12.14 10:09:07 / 554
 
2021년 공동심포지엄_211126
admin
2021.11.29 14:30:27 / 488
심뇌혈관질환 바로알기_211123
admin
2021.11.25 08:45:12 / 292
2021년 관리협의회
admin
2021.11.25 08:44:21 / 300
심뇌혈관질환 바로알기_211116
admin
2021.11.25 08:42:59 / 294
 
심뇌혈관질환 바로알기_211109
admin
2021.11.25 08:42:27 / 275
심뇌혈관질환 바로알기_211102
admin
2021.11.25 08:41:45 / 255
심뇌혈관질환 바로알기_211026
admin
2021.11.25 08:40:39 / 269
심뇌혈관질환 바로알기_211019
admin
2021.11.25 08:39:50 / 243
 
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_211005
admin
2021.10.12 16:44:33 / 677
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210928
admin
2021.10.05 09:18:34 / 728
권역심뇌혈관질환센터 업무협약 (2021.09.17)
admin
2021.09.24 09:15:26 / 716
권역심뇌혈관질환센터 업무협약 (2021.07.30)
admin
2021.09.24 09:13:18 / 665
 
 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] ▷▷
목록 새글쓰기
 
대구광역시 중구 동덕로 130 경북대학교병원 권역심뇌혈관질환센터
TEL:053.200.6594 FAX:053.200.6595
Copyright (c) BY 2009. All Rights Reserved.