Get away from Heart and Brain Attacks!! 경북대학교병원 권역심뇌혈관질환센터에 오신것을 환영합니다.
 
 
HOME > 커뮤니티 > 갤러리
작성자 :     admin 작성일 :     2020-11-11 (11:13:15)
이메일 :     admin@aaa.com 조회수 :     12704
홈페이지 :      아이피 :     ***.***.***.***
첨부파일 :     Downloading : 148 - IMG_5000.JPG
  Downloading : 119 - IMG_5044.JPG
  Downloading : 114 - IMG_5054.JPG
  Downloading : 116 - IMG_5066.JPG
  Downloading : 128 - IMG_5073.JPG
글제목 :     2020년 관리협의회
 


대구·경북 권역심뇌혈관질환센터 관리협의회

일시: 11. 09.(월) 18:00-20:30
장소: 라온제나 호텔 9층 마루앤아라홀
 
 
 
name :
password :
  comment :
 
 
이전글 목록 새글쓰기 응답글쓰기 글수정하기 글지우기 다음글 
2021년 관리협의회
admin
2021.11.25 08:44:21 / 1072
심뇌혈관질환 바로알기_211116
admin
2021.11.25 08:42:59 / 841
심뇌혈관질환 바로알기_211109
admin
2021.11.25 08:42:27 / 768
심뇌혈관질환 바로알기_211102
admin
2021.11.25 08:41:45 / 1215
 
심뇌혈관질환 바로알기_211026
admin
2021.11.25 08:40:39 / 1154
심뇌혈관질환 바로알기_211019
admin
2021.11.25 08:39:50 / 973
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_211005
admin
2021.10.12 16:44:33 / 1554
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210928
admin
2021.10.05 09:18:34 / 1540
 
권역심뇌혈관질환센터 업무협약 (2021.09.17)
admin
2021.09.24 09:15:26 / 1502
권역심뇌혈관질환센터 업무협약 (2021.07.30)
admin
2021.09.24 09:13:18 / 1423
권역심뇌혈관질환센터 업무협약(2021.05.21)
admin
2021.09.24 09:12:14 / 1275
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210914
admin
2021.09.16 14:00:33 / 1333
 
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210907
admin
2021.09.16 13:59:46 / 1366
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210624
admin
2021.07.01 13:35:51 / 3381
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210622
admin
2021.07.01 13:35:08 / 3322
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210615
admin
2021.07.01 13:33:23 / 2084
 
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210610
admin
2021.06.15 09:52:19 / 2760
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210608
admin
2021.06.15 09:51:43 / 2217
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210604
admin
2021.06.15 09:51:01 / 1940
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210601
admin
2021.06.15 09:50:03 / 1863
 
[1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10] ▷▷
목록 새글쓰기
 
대구광역시 중구 동덕로 130 경북대학교병원 권역심뇌혈관질환센터
TEL:053.200.6594 FAX:053.200.6595
Copyright (c) BY 2009. All Rights Reserved.