Get away from Heart and Brain Attacks!! 경북대학교병원 권역심뇌혈관질환센터에 오신것을 환영합니다.
 
 
HOME > 커뮤니티 > 갤러리
작성자 :     admin 작성일 :     2017-11-16 (14:24:31)
이메일 :     admin@aaa.com 조회수 :     10847
홈페이지 :      아이피 :     ***.***.***.***
첨부파일 :     Downloading : 215 - P20171115_130523388_203873E6-6E93-4D6F-BAAF-FB6D9B95481C.JPG
  Downloading : 213 - P20171115_130529591_71970E2F-CA2C-46DB-903E-513ED1166795.JPG
  Downloading : 176 - P20171115_130546896_637734C8-1B6F-452B-BBFC-0DE3EF223E8E.JPG
글제목 :     뇌졸중 건강교실(이양수 교수)_2017.11.15
 


뇌졸중 건강교실

뇌졸중 환자의 재활

경북대병원 재활의학과 이양수 교수
 
 
 
name :
password :
  comment :
 
 
이전글 목록 새글쓰기 응답글쓰기 글수정하기 글지우기 다음글 
경북대학교병원 심뇌재활센터와 양지요양병원 업무협약 및 전문인력교육_20180226
admin
2018.03.22 10:43:02 / 8044
뇌졸중교실 (황양하교수)_20180321
admin
2018.03.22 10:07:40 / 8117
심뇌재활센터 업무협약 및 간담회 (갑을 구미병원, 남산병원)
admin
2018.03.22 10:02:10 / 7482
공동 캠페인 (3월: 화원역)
admin
2018.03.12 14:48:46 / 7189
 
달성군보건소 가족건강공개강의
admin
2018.03.06 16:37:38 / 7116
2월 경대병원역 캠페인
admin
2018.03.05 10:05:06 / 7984
경대병원역 캠페인_2018.01.23
admin
2018.01.24 15:00:26 / 9436
혈관튼튼 건강교실(송준혁 전문의)_2017.12.26
admin
2017.12.28 16:25:56 / 10065
 
경대병원역 캠페인_2017.12.26
admin
2017.12.28 08:59:52 / 10290
뇌졸중 건강교실(김용원 교수)_2017.12.20
admin
2017.12.20 14:44:33 / 10573
하반기 관리협의회_2017.11.29
admin
2017.11.30 09:22:55 / 10778
경대병원역 캠페인_2017.11.28
admin
2017.11.30 09:18:28 / 10941
 
혈관튼튼 건강교실_2017.11.23
admin
2017.11.23 15:49:03 / 11074
심혈관센터 학술 심포지엄_2017.11.19
admin
2017.11.20 13:28:58 / 10750
뇌졸중 건강교실(이양수 교수)_2017.11.15
admin
2017.11.16 14:24:31 / 10847
2017 행복 수성 아카데미(황양하 교수)_2017.11.14
admin
2017.11.16 14:21:38 / 10452
 
5개 기관 공동캠페인_2017.11.03
admin
2017.11.07 14:45:02 / 11019
2017 Dtro 문화 한마당_2017.11.02
admin
2017.11.07 14:32:12 / 11308
혈관튼튼 건강교실(노재형교수)_2017.10.26
admin
2017.11.01 16:07:05 / 11558
구미강동요양병원 심뇌재활센터 MOU체결_2017.10.19
admin
2017.10.31 14:15:56 / 10712
 
[1][2][3][4][5][6][7][8][9] 10  ▷▷
목록 새글쓰기
 
대구광역시 중구 동덕로 130 경북대학교병원 권역심뇌혈관질환센터
TEL:053.200.6594 FAX:053.200.6595
Copyright (c) BY 2009. All Rights Reserved.