Get away from Heart and Brain Attacks!! 경북대학교병원 권역심뇌혈관질환센터에 오신것을 환영합니다.
 
 
HOME > 커뮤니티 > 갤러리
작성자 :     admin 작성일 :     2021-09-16 (13:59:46)
이메일 :     admin@aaa.com 조회수 :     133
홈페이지 :      아이피 :     ***.***.***.***
첨부파일 :     Downloading : 8 - 210907 (1).JPG
  Downloading : 7 - 210907 (2).JPG
  Downloading : 7 - 210907 (3).JPG
글제목 :     경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210907
 


경대병원 심뇌혈관질환 바로알기 캠페인

-일시: 09. 07.(화) 14:00-15:00
-장소: 경대병원 외래동 출입구 밖
 
 
 
name :
password :
  comment :
 
 
이전글 목록 새글쓰기 응답글쓰기 글수정하기 글지우기 다음글 
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_211005
admin
2021.10.12 16:44:33 / 71
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210928
admin
2021.10.05 09:18:34 / 97
권역심뇌혈관질환센터 업무협약 (2021.09.17)
admin
2021.09.24 09:15:26 / 134
권역심뇌혈관질환센터 업무협약 (2021.07.30)
admin
2021.09.24 09:13:18 / 115
 
권역심뇌혈관질환센터 업무협약(2021.05.21)
admin
2021.09.24 09:12:14 / 98
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210914
admin
2021.09.16 14:00:33 / 134
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210907
admin
2021.09.16 13:59:46 / 133
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210624
admin
2021.07.01 13:35:51 / 1998
 
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210622
admin
2021.07.01 13:35:08 / 1915
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210615
admin
2021.07.01 13:33:23 / 795
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210610
admin
2021.06.15 09:52:19 / 1266
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210608
admin
2021.06.15 09:51:43 / 1212
 
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210604
admin
2021.06.15 09:51:01 / 887
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210601
admin
2021.06.15 09:50:03 / 854
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210527
admin
2021.05.31 11:33:54 / 1400
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210518
admin
2021.05.20 16:22:10 / 1717
 
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210511
admin
2021.05.17 15:16:16 / 1394
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210506
admin
2021.05.10 13:37:33 / 1773
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210504
admin
2021.05.10 13:36:46 / 1412
경대병원 심뇌혈관질환 바로알기_210429
admin
2021.05.03 15:05:00 / 1679
 
 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] ▷▷
목록 새글쓰기
 
대구광역시 중구 동덕로 130 경북대학교병원 권역심뇌혈관질환센터
TEL:053.200.6594 FAX:053.200.6595
Copyright (c) BY 2009. All Rights Reserved.