HOME > 커뮤니티 > 갤러리
 
2017 치매극복 전국걷기대회_2017.05.13(토)
admin
2017.05.16 10:56:42 / 5313
남구보건소 "골든100세, 건강만세" 건강강좌(김용원교수)_2017.05.10
admin
2017.05.10 17:10:06 / 5607
제17회 비만예방 걷기대회_2017.04.29
admin
2017.05.02 10:06:45 / 5708
심뇌혈관질환 전문가 교육_17.04.26
admin
2017.04.26 17:22:50 / 5791
 
경대병원역캠페인_17.04.25
admin
2017.04.26 17:19:19 / 5325
뇌졸중 건강교실_2017.04.19
admin
2017.04.19 16:25:50 / 5184
청장년과 함께하는 건강POWER캠페인(한국교육학술정보원)_2017. 04. 07
admin
2017.04.10 15:02:29 / 5688
심뇌혈관질환 전문가 교육_170329
admin
2017.03.30 10:56:06 / 6867
 
경대병원역 캠페인_2017.03.28
admin
2017.03.30 10:52:41 / 6148
뇌졸중 건강교실(황양하교수)_2017.03.15
admin
2017.03.15 16:07:45 / 6469
청장년과 함께하는 건강 파워 캠페인(대구역)_170307
admin
2017.03.08 09:17:00 / 6007
달성군 보건소 가족건강 공개강좌(이장훈 교수)_170307
admin
2017.03.08 09:13:03 / 5840
 
TBC라디오(박헌식 교수)_17.03.01
admin
2017.03.08 08:59:02 / 5653
2017.02.28 경대병원역 캠페인
admin
2017.03.03 09:28:40 / 5409
경대병원역 캠페인_2017. 01. 24
admin
2017.01.31 09:32:40 / 6311
경대병원역 캠페인_2016.12.27
admin
2016.12.28 10:15:00 / 6592
 
혈관튼튼교실_2016.12.22
admin
2016.12.23 14:20:13 / 6480
2016뇌졸중예방교육(김천시)_2016.12.21
admin
2016.12.23 14:19:13 / 6359
뇌졸중교실_2016.12.21
admin
2016.12.23 14:17:38 / 6174
하반기관리협의회_2016.12.06
admin
2016.12.08 11:06:15 / 6560
 
[1][2][3][4][5][6][7][8][9] 10  ▷▷
목록 새글쓰기
 
대구광역시 중구 동덕로 130 경북대학교병원 권역심뇌혈관질환센터
TEL:053.200.6594 FAX:053.200.6595
Copyright (c) BY 2009. All Rights Reserved.